Dyplomy / certyfikaty

Dyplomy / certyfikaty

Dy­plo­my i cer­ty­fi­ka­ty są cen­nym i nie­zbęd­nym upominkiem, którego nie sposób pominąć przy wrę­cza­niu na­gród za sukcesy czy osiągnięcia. To również pisemne za­świad­cze­nie o zdo­by­tych umie­jęt­no­ściach przez uczest­ni­ków różnych szko­leń i kur­sów.

Pobierz szablon

Psd Pdf Indd Cdr Ai
Kafelek_na_podstrony_pl

Podsumowanie

Ilość
Format
Papier
Zadruk
Uszlachetnienie
Rabat:
Ilość Razem netto Razem brutto
100 szt
200 szt
300 szt
500 szt
1000 szt

Spodziewana data dostawy:

Brutto za sztukę:
Netto za sztukę:
Razem brutto:
Razem netto:
Wybrana ilość: